کلاس خصوصی تی ار ایکس – ساری بن: سایت تخفیف و خرید گروهی در ساری