هزینه کلاس تحریر با رایانه – ساری بن: سایت تخفیف و خرید گروهی در ساری