هزینه دوره های اتوکد – ساری بن: سایت تخفیف و خرید گروهی در ساری