صندلی سبد دار در طرح های مختلف – ساری بن: سایت تخفیف و خرید گروهی در ساری