دیپ دمینی در فلامینگو – ساری بن: سایت تخفیف و خرید گروهی در ساری