دوره های اتوکد کامل در مجتمع مهندسی شفاف رایانه – ساری بن: سایت تخفیف و خرید گروهی در ساری